Psykologi utdanning

Hei! Som hovedregel går psykologutdanning i Norge over 6 år. Dette kalles psykologi profesjon, og er en annen studielinje enn bachelor/master. Med en bachelor i psykologi kan du bruke kunnskap om psykisk helse til mye nyttig, men du kan ikke jobbe som klinisk psykolog, og får ikke autorisasjon. Anbefaler å lese mer om dette på […]

Read more
Tabu vs. stigma

Du har helt rett i at disse to begrepene er ganske vanskelige å skille fra hverandre! Vi skal prøve å hjelpe deg med dette Stigma = negative holdninger (fordommer) fra et samfunn eller en gruppe mennesker som kan føre til blant annet negativ atferd (diskriminering) av en annen gruppe mennesker​ Flere tør ikke oppsøke hjelp pga. […]

Read more
Psykiske lidelser

For å forklare hva psykiske lidelser er, skal jeg kort nevne psykisk helse først. Psykisk helse er noe alle mennesker har, og innebærer våre tanker, følelser, handlinger, hvordan vi håndterer utfordringer i livet, hvordan vi oppfatter oss selv og eget liv etc. Psykiske lidelser innebærer vansker knyttet til tankemønstre, følelse, handlingsmønstre, som påvirker oss i […]

Read more
Hvem er dere?

Vi er en gjeng frivillige studenter, som studerer psykologi, og har kompetanse innenfor det flerkulturelle miljøet. Vi jobber med å øke bevissthet rundt psykisk helse, spesielt blant det flerkulturelle miljøet. Dette forumet er ment for å kunne stille alle slags spørsmål, vi har veldig lav terskel for disse, og de vil bli svart fortløpende 🙂 […]

Read more
hva er flerkulturell?

Det å være flerkulturell betyr at du er oppvokst med mer enn en kultur. Det kan for eksempel være fordi du har foreldre med to forskjellige kulturelle bakgrunn, eller fordi foreldrene dine har en annen kulturell bakgrunn enn der du vokser opp 🙂

Read more