Sosiale resultater Våren 2024

Elevene, lærerne og foreldrene mener:

           

Samfunnsutfordringen

I flerkulturelle samfunn blir psykisk helse sjelden diskutert, og psykologer blir dessverre stigmatisert som «leger for de gale». Drivkraften bak FlePsy er å endre dette ved å øke bevisstheten, fjerne stigmaet og gi flerkulturelle samfunn tilgang til kunnskap om psykisk helse.

Løsningen

Å være rollemodeller og undervise i psykisk helse for den flerkulturelle målgruppen. FlePsy ble etablert for å være en bro mellom flerkulturelle samfunn og psykologisk kunnskap, og samtidig gi en plattform for flerkulturelle psykologistudenter og psykologer til å være rollemodeller og spre kunnskap om psykisk helse og relaterte tabu-temaer.

FlePsy ønsker ikke bare å utfordre stereotypiene rundt psykisk helse i flerkulturelle samfunn, men også å gi flerkulturelle psykologistudenter en plattform for å være aktive i forebyggende arbeid. Dette initiativet gir ikke bare disse studentene muligheten til å bruke sin faglige kompetanse, men også å tilegne seg verdifull erfaring med forebyggende arbeid, bidra til å forme organisasjonens historie og gjøre en positiv innvirkning på psykisk helse i flerkulturelle samfunn i Norge.

Måling av sosial effekt – Resultater

FlePsy benytter kvantitative metoder som evalueringsskjemaer som styringsverktøy. Det dreier seg om å både måle og styre etter sosiale resultater for å ta gode velfundamenterte strategiske og operasjonelle beslutninger som maksimerer den sosiale effekten for målgruppene. Det gjøres jevnlige undersøkelser med våre frivillige og personalet for å sikre at det leveres på våre effektmål.

Forklaring på resultatene:

Elevene, lærerne og foreldrene:
FlePsy har gjennomført anonyme spørreundersøkelser med spørsmålet «Hva synes du om undervisningen» og «Etter denne undervisningen vet jeg mer om hva som er normalt rundt psykisk helse i det flerkulturelle miljøet». Elever, lærere og foreldre har svart. Resultatene inkluderer de som har svart «bra eller veldig bra»  på spørsmålet og «litt enig eller enig» på påstanden.