Rapport utarbeides…

Hvilke endringer har vi bidratt med i psykolog-Norge?

  1. Vi har satt mangfold på agendaen på Universitetet i Oslo
  2. Vi har klart å innføre to mangfoldige navn til to av tre kollokviepoddene på UiO – Psykologisk institutt, henholdsvis Ali og Ella.
  3. Vi har klart å lage en nasjonal rekrutteringskampanje med en flerkulturell psykologistudent for å rekruttere flere med flerkulturell bakgrunn inn til profesjonsstudiet for UiO.
  4. Vi har klart å besøke og føre en rekrutterings- og bevisstgjøringskampanje på skoler i Oslo om psykologistudiet, yrket og mulighetene.