Om Undervisningen

Vårt undervisningstilbud er for skoler med høy andel av elever med flerkulturell bakgrunn. Undervisningens formål er å gi en innføring i hva og hvor viktig psykisk helse er i en flerkulturell kontekst.

Undervisningen er nøye utarbeidet med verdifulle innspill fra dyktige fagpersoner som besitter flerkulturell kompetanse og har inngående kjennskap til målgruppen. I tillegg har vi tatt imot tilbakemeldinger fra elever, lærere og undervisere for å sikre at undervisningen møter de faktiske behovene og utfordringene som eksisterer.

Vår undervisning har et klart hovedfokus på psykisk helse fra et flerkulturelt perspektiv. Vi ønsker å utforske hva vi kan gjøre i hverdagen for å fremme trivsel og samtidig bryte ned stigma og tabuer. Gjennom dette arbeidet søker vi å normalisere vanlige utfordringer flerkulturelle ungdom, og alle enkeltpersoner, møter på i løpet av livet. Samtidig er det viktig for oss å se nærmere på når disse utfordringene blir for store til å håndtere alene, og hvor man kan finne hjelp og støtte hvor man blir forstått, sett og hørt.

Vi tar aktivt opp vanlige stereotypier rundt menns psykiske helse blant flerkulturelle, og vi oppfordrer til åpne samtaler om følelser og selvkritikk. Gjennom interaktive deler av undervisningen engasjerer vi elevene og legger til rette for dialogbasert læring. Vi deler også våre egne eksempler for å gjøre undervisningen mer autentisk og relevant for elevene, samtidig som vi gir dem muligheten til å stille oss spørsmål og utforske temaene videre.

 

Målsetninger med undervisningen

1. Styrke ungdommers forståelse og bevissthet om sin mentale velvære, med spesielt fokus på unge med flerkulturell bakgrunn i Norge. Dette vil bidra til å bedre deres forutsetninger for å ta vare på sin egen psykiske helse.

2. Skape en inkluderende læringsarena der psykologistudenter kan praktisere forebyggende tiltak, etablere kontakt med ungdom fra forskjellige kulturelle bakgrunner og effektivt formidle psykologifaget.

3. Delta aktivt i støttearbeidet til lærere og skolen for å fremme den psykiske helsen til alle elever, med særlig oppmerksomhet rettet mot unge flerkulturelle.

Undervisningens Temaer

Psykisk helse fra et flerkulturelt perspektiv

Stigmaet og tabuet rundt psykisk helse og psykologyrket blant de flerkulturelle

Følelser og tanker

Selvkritikk

Tanker og stress rundt det å komme til et nytt land

Menn og psykisk helse

hvordan henger psykisk og fysisk helse sammen

Vi skreddersyr også foredrag/undervisning for deres skole, ta kontakt med oss om temaer og ønsker.

Hvor underviser vi?

Østfold: Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss
Akershus: Vestby, Ski, Lillestrøm, Lørenskog
Oslo
Tromsø
Bergen
Trondheim

Rammene for undervisning

Undervisningen varer i en time og er dialogbasert, med foredrag og praktiske øvelser. Vi fokuserer på å normalisere psykisk helse hos flerkulturelle og utforsker konkrete måter å trives på i hverdagen. Samtidig lærer vi å kjenne igjen når problemer blir for store og hvor man kan få hjelp.

Resultater og tilbakemeldinger

 

 

Våre støttespillere:

 

Bestill skolebesøk her: