Hvem er vi?

FlePsy er en organisasjon dedikert til å fremme åpenhet, bevisstgjøring og eliminere stigmaet rundt psykisk helse og psykologer blant den flerkulturelle delen av befolkningen. Vår visjon er å skape et inkluderende samfunn der flerkulturell psykologi blir anerkjent og forstått. Vi fungerer som et samlingspunkt for alt som angår flerkulturell psykologi, og vi støtter og samarbeider med psykologer med flerkulturell bakgrunn i Norge.

Per våren 2024 er vi til stede i Østfold, Oslo & Akershus, Tromsø, Bergen og Trondheim, og vårt engasjement drives av 43 dedikerte frivillige psykologistudenter og 2 deltidsansatte. Vi er stolte av å ha et mangfoldig team med en ressursgruppe bestående av 12 personer med tverrfaglig bakgrunn innen økonomi, medisin og psykologi, inkludert spesialister og professorer. Sammen jobber vi for å skape endring og bidra til et helsefremmende miljø for flerkulturelle samfunn i Norge.

Mål

Å undervise om psykisk helse og psykologyrket til unge med flerkulturell bakgrunn av flerkulturelle psykologer og psykologistudenter i norske skoler.

Visjon

Å skape bevisstgjøring, åpenhet og fjerne stigmaen rundt psykisk helse og psykologyrket blant den flerkulturelle delen av befolkningen, og skape et mer mangfoldig psykolog Norge på sikt.

 

FlePsys historie

FlePsy ble grunnlagt våren 2022 av psykologistudent Munib Mushtaq og psykolog Usman Chaudhry, to engasjerte enkeltpersoner som delte en visjon om å adressere mangelen på mangfold blant psykologer og psykologistudenter i Norge. Deres erfaringer ga dem innsikt i at i flerkulturelle samfunn ble psykisk helse sjelden diskutert, og psykologer ble dessverre stigmatisert som «leger for de gale». Drivkraften bak FlePsy var å endre dette ved å øke bevisstheten, fjerne stigmaet og gi flerkulturelle samfunn tilgang til kunnskap om psykisk helse.

I møtet våren 2022 landet Mushtaq og Chaudhry på ideen om å starte en skolebesøksturné. Målet var klart: å være rollemodeller og undervise i psykisk helse for den flerkulturelle målgruppen. Fra idé til handling gikk det raskt, og en uke senere var FlePsy stiftet, med grunnleggerne i full sving. Organisasjonen ble etablert for å være en bro mellom flerkulturelle samfunn og psykologisk kunnskap, og samtidig gi en plattform for flerkulturelle psykologistudenter til å være rollemodeller og spre kunnskap om psykisk helse og relaterte tabu-temaer.

FlePsy ønsket ikke bare å utfordre stereotypiene rundt psykisk helse i flerkulturelle samfunn, men også å gi flerkulturelle psykologistudenter en plattform for å være aktive i forebyggende arbeid. Dette initiativet ga ikke bare disse studentene muligheten til å bruke sin faglige kompetanse, men også å tilegne seg verdifull erfaring med forebyggende arbeid, bidra til å forme organisasjonens historie og gjøre en positiv innvirkning på psykisk helse i flerkulturelle samfunn i Norge.

Det tok ikke lang tid før det voksende engasjementet fra skoler, andre relevante aktører og flerkulturelle psykologistudenter førte til en rask ekspansjon av FlePsy. Denne ekspansjonen ble drevet av en kollektiv innsats fra psykologer, lærere, elever, psykologistudenter og andre fagpersoner som alle deltok i utviklingen av det som skulle bli FlePsy sitt undervisningsopplegg. Denne mangfoldige gruppen av bidragsytere spilte en avgjørende rolle i å forme organisasjonens initiativer og sikre at undervisningsopplegget ble tilpasset og relevant for målgruppen, og det ble etableringen av et solid grunnlag for FlePsy’s engasjement i å øke bevisstheten om psykisk helse i flerkulturelle samfunn.

Høsten 2023 ble et betydningsfullt kapittel i FlePsy’s historie da medgrunnlegger psykolog Usman Chaudhry ble tildelt den prestisjetunge Åse Gruda Skard-prisen, en anerkjennelse som reflekterte hans betydelige bidrag, inkludert hans engasjement i arbeidet med FlePsy. Denne prisen understreket ikke bare Chaudhrys dedikasjon til å fremme psykisk helse i flerkulturelle samfunn, men også organisasjonens kollektive innsats for å skape endring. Videre mottok FlePsy støtte og anerkjennelse fra både norsk psykologforening og psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Dette markerer en viktig milepæl for FlePsy, som ikke bare fikk en høy grad av anerkjennelse fra fagmiljøet, men også et solid fundament for å fortsette sitt arbeid med å bekjempe stigma og fremme åpenhet om psykisk helse blant flerkulturelle samfunn i Norge.

Åse Gruda Skards formidlingspris 2023

 

Hvordan arbeider vi?

Vårt arbeid i FlePsy er forankret i en helhetlig tilnærming til å spre kunnskap om psykisk helse, og vår viktigste arena for dette arbeidet er skoleundervisning. Undervisningen, utviklet i nært samarbeid med psykologer, undervisere, lærere og elever, er nøye designet for å adressere psykisk helse fra et flerkulturelt perspektiv. Vårt fokus ligger på å normalisere og belyse tabuet og stigmaet rundt psykisk helse, samtidig som vi ikke bagatelliserer de reelle utfordringene unge flerkulturelle kan stå overfor. Dette undervisningsopplegget evalueres og revideres årlig basert på verdifulle tilbakemeldinger fra alle involverte parter. Gjennom denne iterative prosessen sikrer vi at vårt undervisningsmateriell er aktuelt, relevant og effektivt. FlePsy forplikter seg til å være en pålitelig kilde for kunnskap og støtte, og vårt arbeid på skolene reflekterer vår målsetning om å skape åpenhet, bevisstgjøring og fjerne stigmaet rundt psykisk helse, spesielt sett fra et flerkulturelt ståsted.

Resultater

  • Opprettelsen av mangfoldsgruppen ved psykologisk institutt – UiO
  • Vi har satt mangfold på agendaen på psykologisk institutt – UiO
  • Innførelse av to mangfoldige navn til to av tre kollokviepodder på Psykologisk institutt – UiO, henholdsvis Ali og Ella.
  • Nasjonal rekrutteringskampanje med en flerkulturell mannlig psykologistudent for å rekruttere flere menn med flerkulturell bakgrunn inn til profesjonsstudiet ved UiO.

 

MØT MENNESKENE BAK FLEPSY

FlePsys årlige sosiale treff for flerkulturelle psykologistudenter H23 Foto: FlePsy Media

Våre frivillige utgjør kjernen i FlePsy og representerer fremtidige flerkulturelle psykologer i Norge. Alle frivillige er profesjonsstudenter i psykologi med flerkulturell bakgrunn, noe som ikke bare reflekterer mangfoldet vi søker å fremme, men også garanterer en unik innsikt i utfordringene knyttet til psykisk helse i flerkulturelle samfunn. Denne sammensetningen sikrer at våre frivillige ikke bare har en dyp forståelse for temaene vi underviser i, men også et sterkt faglig grunnlag som kommer fra deres pågående psykologistudier. Selv om studentene befinner seg på ulike steder i studieforløpet, deler de en felles lidenskap for å avmystifisere psykisk helse og bryte ned stigmaet som omgir det. Dette engasjementet gjør våre frivillige til verdifulle ambassadører for FlePsy, og deres innsats er avgjørende for å forme en fremtid hvor psykisk helse blir forstått, akseptert og diskutert åpent i flerkulturelle miljøer i Norge.

Grunnleggere:

 

Munib Mushtaq
Founder & Daglig Leder, Psykologistudent

Munib, en erfaren sosial entreprenør, har dedikert sitt engasjement til å støtte flyktninger og arbeidsinnvandrere siden 2015 gjennom sin egen organisasjon, "Gi En Hånd". Han har opparbeidet seg innsikt i betydningen av et riktig tankesett, en positiv innstilling, og et solid støtteapparat for en vellykket overgang til et bedre liv. Munib erkjenner at disse elementene er avgjørende for en vellykket integrering i samfunnet.

I tillegg til å håndtere de praktiske utfordringene ved flyktningers resettlement, har Munib også vært vitne til de psykiske belastningene, inkludert PTSD, som mange av dem opplever som følge av deres krevende reise til Norge. Han har også identifisert behovet for bedre psykisk helsehjelp med en grundig flerkulturell forståelse. For å imøtekomme disse behovene og bidra til en positiv endring i psykologitilbudet i Norge, grunnla Munib organisasjonen FlePsy.

LinkedInInstagram
Usman Chaudhry
Co-Founder & Psykolog

Vinner av Åse Gruda Skard-prisen 2023!

«Usman Chaudhry, den banebrytende psykologen som kjemper for å fjerne tabuer rundt psykisk helse.» Etikketaten, NRK P2.

Usman Chaudhry jobber i Rask psykisk helsehjelp i bydel Stovner i Oslo. Han har vist et engasjement i mediene blant annet NRK, VG og Psykologtidsskriftet, for mangfold blant psykologer og viktigheten av likeverdig psykisk helsehjelp. Chaudhry skrev i 2019 hovedoppgave ved Universitetet i Oslo om psykisk helse og psykisk helsehjelp blant innvandrerbefolkningen. I tillegg har han erfaring som styremedlem i Forening for interkulturell psykologi (FIP) og NOK Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep.

LinkedInInstagram
 

Psykologteam

Usman Chaudhry
Sjefpsykolog
 

 

Publiseres snart
Psykolog
Publiseres snart
Psykolog
 

Studentteam – Oslo & Akershus og Østfold

Maryam Rizwan
Koordinator/Psykologstudent
Luxshika Parameswaran
Koordinator/Psykologstudent
 
Haseeb Baig
Psykologstudent
Rahma Ben Ammar
Psykologstudent
Fasiha Ashraf
Psykologstudent
Sanarya Firya Peryadi
Psykologstudent
Zahraa Farhat
Psykologstudent
Aya Ali
Psykologstudent
Flutura Zahiti
Psykologstudent
Pavan Maira Awais
Advokat & Psykologstudent
Maya Pavianne Dara
Psykologstudent
Kashaf Tassadiq
Psykologstudent
Maryam Iqbal
Psykologstudent
Miduja Rasiah
Psykologstudent
Aisha Hussain
Psykologstudent
Mathangi Inparajan
Psykologstudent
Furkan Küçükgöncü
Psykologstudent
Anbu Kohulan
Psykologstudent
Shake Karapetyan
Psykologstudent
 

Medisinstudenter:

Mohammed Al-Mashahdani
Medisinstudent
Elif Aatasaver
Medisinstudent
Ayesha Akram
Medisinstudent
Nadia Irandoust
Medisinstudent
Lara Gharz Eddin
Medisinstudent

Studentteam – Tromsø

Matushana Satheesh
Koordinator/Psykologstudent
Vina Kareem
Psykologstudent
Jiayi HU
Psykologstudent
Deborah Ananth-Samuel
Psykologstudent
Sumaya Noor
Psykologstudent

Studentteam – Bergen

Hira Azeem
Koordinator/Psykologstudent
Niyat Michael
Psykologstudent

Studentteam – Trondheim

Youssef Rahmati Ennaqi
Psykologstudent
Josef Kayri
Psykologstudent
Lena Hama
Psykologstudent

SoMe Team

Amina Ahmed
Psykologistudent
Danya Almadi
Psykologistudent
Noor Iqbal
Psykologistudent
Sana Jahangir
Psykologistudent