Åse Gruda Skard-prisen 2023

Om prisen: Prisen er en anerkjennelse til én eller flere psykologer som bidrar til å gjøre psykologisk kunnskap tilgjengelig og til nytte for folk flest. Prisen deles ut årlig for arbeid som er i Åse Gruda Skards ånd, til psykologer som på forskjellige måter bruker nye virkemidler til å spre psykologisk kunnskap og innsikt på. Prisen skal oppmuntre og inspirere psykologer til å anstrenge seg for å nå ut til alle befolkningsgrupper med psykologisk kunnskap.

Kriteriene for tildeling: https://www.psykologforeningen.no/foreningen/priser-og-ordener/aase-gruda-skard-prisen

Vinner av Åse Gruda Skards formidlingspris 2023 – Psykolog Usman Chaudhry

Juryens begrunnelse:

Årets vinner er, som Åse Gruda Skard selv var, en banebrytende fagperson. Til tross for sitt korte virke som psykolog har han allerede vist seg å være nyskapende i sitt felt. Gjennom et mangfoldig arbeid når har ut til deler av den norske befolkningen som psykologien og psykisk helsevern tidligere ikke har nådd godt nok. Han er derved en pionér ved å formidle psykologi direkte til folk, og spesielt til befolkningsgrupper med ulike etniske og kulturelle bakgrunner.

Foto: Munib Mushtaq (t.v) og Usman Chaudhry (t.h)

FlePsy sitt arbeid ble også anerkjent av juryen og en del av begrunnelsen:

Vinneren av årets Skard-pris peker også på behovet for mangfold blant oss psykologer. Han jobber aktivt som påvirker for at unge med flerkulturell bakgrunn skal la seg rekruttere, fatte interesse, studere psykologi og se psykologyrket som attraktivt.

I september 2022 stiftet Usman Chaudhry Flepsy sammen med student Munib Mushtaq. På nettsidene beskriver Flepsy seg som et samlested for alt som har med flerkulturell psykologi og flerkulturelle psykologer i Norge. Deres visjon er å fjerne stigma rundt psykisk helse i den flerkulturelle delen av befolkningen og oppnå mangfold blant utøvende psykologer, i tillegg til å bistå skoler med å jobbe krysskulturelt og inkluderende. Med dette ser juryen at også denne delen av hans arbeid er i Åse Gruda Skards ånd, som selv var ivrig etter å betone nettverk og nettverks betydning for oss mennesker.