Dette er en ordliste som forklarer forskjellige begreper i psykologien. Hvis du savner noen, send oss en e-post.

A

Akkulturasjon

Ambivert

Ambisjon

Aspekt

B

Bias

C

D

Diskriminering

Downward sammenligning

E

Emosjon

Ekstroversjon

F

Følelser

Fellesskap

Fobi

Forventning

Forebygging

G

H

I

Identitet

Introvert

Individualistisk

Intuitiv

Integrering

Ideelle selvet

J

K

Kultursensitivitet

Kollektivistisk

Kultur

Konsekvenser

Konsept

L

M

Motivasjon

Majoritet

Minoritet

N

Nevrotisisme

Normer

O

Optimisme

Oppdragelse

Observasjon

P

Personlighet

Personlighetstest

Perspektiv

Pliktselvet

Q

R

Resilient

Ressurs

S

Stigma

Selvoppfatning

Selvbildet

Selvkritikk

Stress

Sammenligning

Selvfølelse

Samvittighet

Selvrefleksjon

Selvbevissthet

Selvomsorg

Selvregulering

Selv-effektivitet

Selvdiagnostisering

T

Tabu

Traume

Tilhørighet

U

Upward sammenligning

V

Velvære

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram